Opleiding tot Luisterkindwerker

Wordt ook Luisterkindwerker. Een hulpverlener die volgens de Luisterkindmethode, via de ons omringende energie, dus op afstand, gericht contact maakt met iemand met een hulpvraag.

Datum : 14 januari 2019
Locatie : Wijkcentrum De Stolp, Violierenplein, Apeldoorn

Een Luisterkindwerker luistert en verwoord alles wat tijdens afstemming gebeurt, zet dit om in woorden op papier/e-mail, waarbij er in de energie direct veranderingen kunnen worden aangebracht.

De opleiding tot Luisterkindwerker is een kortdurende (MBO+) opleiding voor iedereen die graag met kinderen en/of volwassenen wil gaan werken of er al werkzaam is. Je leert hoe je een extra hand kunt bieden om het leven van de ander op emotioneel, fysiek, mentaal en spiritueel gebied weer beter op de rit te krijgen.

Zowel de opleiding als de Luisterkindmethode zijn opgezet door Diana van Beaumont , die mij ook de kneepjes van het vak heeft geleerd. De opleiding is geregistreerd bij het Centraal Bureau voor Kortdurend Beroeps Onderwijs (CRKBO).

In een half jaar leer je door een combinatie van theoretisch en praktisch werk Luisterkindafstemmingen te maken volgens de unieke Luisterkind Methode.

Kijk voor de volledige opleidingsinformatie op https://praktijkdestillekracht.nl/luisterkindwerker/

Meer informatie over Praktijk de Stille Kracht